HISTORIE


Ståle er en norsk skuespiller og sanger med base i Trondheim. Jobbet som utøvende artist siden 2002 og har deltatt i en rekke musicals, teaterstykker, konserter, show. 

Ståle bor sammen med familien sin i Trondheim. Har er født i Oslo, men har vokst opp delvis i sørlandsperlen Lillesand og i Dhaka, Bangladesh. Han fullførte videregående og dro til Oslo for å ta musikkteaterutdanning ved Bårdar Akademiet.  Etter dette jobbet han flere år med Oslo som base. Før han kom til Trondheim i 2006 for å jobbe ved Trøndelag teater sin suksess Les Misérables. Tilfeldigheter førte til at han ble i Trondheim etter dette.


Han har jobbet ved teater og scener som Trøndelag Teater, Agder teater, Kilden teater og konserthus, Oslo Nye Teater, Riksteatret, Nordland Teater, Chat Noir, 2entertain, Thalia Teater, Sentrum Scene etc. Han har også reist rundt med flere forestillinger for Den kulturelle skolesekken og har bidratt i flere spel og private produksjoner.

Ståle deltar ofte som solist ved ulike eventer, konserter og show. Han elsker å formidle gjennom musikk og blir oppriktig glad for å kunne berøre sine lyttere med ord og tone. 

 

BIO


Ståle is a Norwegian actor and singer based in Trondheim. He has worked as an executive artist since 2002 and has participated in a number of musicals, plays, concerts, shows.

Ståle lives with his family in Trondheim. He was born in Oslo, but has grown up partly in southern Norway, Lillesand and in Dhaka, Bangladesh. He completed high school and went to Oslo to take music theater education at the Bårdar Academy. After that he worked for several years with Oslo as his home base. Before moving to Trondheim in 2006 to work at Trøndelag Theaters greatest success, Les Misérables. Incidents caused him to stay in Trondheim after this.

He has worked at theaters and scenes such as Trøndelag Theater, Agder Theater, Kilden Theater and Concert Hall, Oslo New Theater, Riksteatret, Nordland Theater, Chat Noir, 2entertain, Thalia Theater, Center Scene etc. He has also traveled around with more performances for The cultural school bag and has contributed in several private productions.

Ståle often participates as a soloist at various events, concerts and shows. He loves to convey through music and is genuinely pleased to be able to touch his listeners with words and tones.


MEDIA

Portrettfoto 2024

Fotograf: Hege Fjellberg https://www.fjellbergfoto.no

Portrettfoto 2018

Fotograf Eva Krogen


Fordi jeg elsker deg 

https://www.youtube.com/watch?v=BVnnd0XpOsM


Pity the Child

https://www.youtube.com/watch?v=PZy1RiG-AhE


Æ sa at du sa

https://youtu.be/6aQ73gDaYwc